Hoe werkt Stimmit Latijn?

Voor leerlingen

Na het inloggen in de Latijn online-omgeving, krijgen leerlingen een overzicht van de verschillende videofragmenten. Leerlingen kunnen via een zoek- en filteroptie eenvoudig binnen het beschikbare materiaal zoeken.

Aan ieder videofragment zijn oefenvragen gekoppeld. Op deze manier kunnen leerlingen direct bekijken of ze de leerstof hebben begrepen.

Voor docenten

Docenten hebben (naast de mogelijkheden die voor leerlingen beschikbaar zijn), de mogelijkheid om eigen oefeningen aan de al bestaande oefenvragen toe te voegen.

Ook kunnen docenten het beschikbare materiaal arrangeren en/of een specifieke volgorde geven, zodat leerlingen nog gerichter door de materie kunnen navigeren.

Voor scholen

Latijn online is een middel om het vak Latijn te vernieuwen. Het zorgt voor een betere aansluiting op de leerstijl en het leertempo van de individuele student en is daarmee een aanvulling en verrijking op bestaande leermiddelen. Daarnaast sluit het gebruik van video aan bij de belevingswereld van leerlingen, zijn lessen gemakkelijker in te halen bij afwezigheid en is uitval van een docent eenvoudig te ondervangen.